MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 292916 là gì?

Mã bưu chính 292916 với Tên bưu chính là Thị Trấn Lâm Thao I thuộc bưu cục 292901 tại địa chỉ Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 292916 với Tên bưu chính là Thị Trấn Lâm Thao I thuộc địa bàn phường xã Lâm Thao (29290), thuộc Quận Lâm Thao (2929), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 292916 ( Thị Trấn Lâm Thao I ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: