MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 972540 là gì?

Mã bưu chính 972540 với Tên bưu chính là Thị Trấn Sông Đốc A thuộc bưu cục 972547 tại địa chỉ Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 972540 với Tên bưu chính là Thị Trấn Sông Đốc A thuộc địa bàn phường xã Sông Đốc (97254), thuộc Quận Trần Văn Thời (9723), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 972540 ( Thị Trấn Sông Đốc A ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: