MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 913100 là gì?

Mã bưu chính 913100 với Tên bưu chính là Thị xã Ngã Bảy thuộc bưu cục 912907 tại địa chỉ Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 913100 với Tên bưu chính là Thị xã Ngã Bảy thuộc địa bàn phường xã Ngã Bảy (91290), thuộc Quận Ngã Bảy (9129), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 913100 ( Thị xã Ngã Bảy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: