MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 112235 là gì?

Mã bưu chính 112235 với Tên bưu chính là Thịnh Yên thuộc bưu cục 112236 tại địa chỉ Sô´39, Phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 112235 với Tên bưu chính là Thịnh Yên thuộc địa bàn phường xã Phố Huế (11220), thuộc Quận Hai Bà Trưng (1120), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 112235 ( Thịnh Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: