MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 153450 là gì?

Mã bưu chính 153450 với Tên bưu chính là Thọ An thuộc bưu cục 153451 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 153450 với Tên bưu chính là Thọ An thuộc địa bàn phường xã Thọ An (15345), thuộc Quận Đan Phượng (1424), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 153450 ( Thọ An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: