MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 903430 là gì?

Mã bưu chính 903430 với Tên bưu chính là Thới An Đông 2 thuộc bưu cục 903398 tại địa chỉ Sô´224, Tổ 2, Khu vực Thới Hòa, Phường Thới An Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 903430 với Tên bưu chính là Thới An Đông 2 thuộc địa bàn phường xã Thới An Đông (90338), thuộc Quận Bình Thủy (9028), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 903430 ( Thới An Đông 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: