MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 731117 là gì?

Mã bưu chính 731117 với Tên bưu chính là Thới Tam Thôn 11 thuộc bưu cục 731104 tại địa chỉ Sô´2/3, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 731117 với Tên bưu chính là Thới Tam Thôn 11 thuộc địa bàn phường xã Thới Tam Thôn (73110), thuộc Quận Hóc Môn (7310), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 731117 ( Thới Tam Thôn 11 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: