MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 222821 là gì?

Mã bưu chính 222821 với Tên bưu chính là Thôn Guột thuộc bưu cục 222823 tại địa chỉ Thôn Nghiêm Xá, Xã Việt Hùng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 222821 với Tên bưu chính là Thôn Guột thuộc địa bàn phường xã Việt Hùng (22282), thuộc Quận Quế Võ (2228), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 222821 ( Thôn Guột ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: