MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 275200 là gì?

Mã bưu chính 275200 với Tên bưu chính là Thông Nông thuộc bưu cục 275201 tại địa chỉ Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 275200 với Tên bưu chính là Thông Nông thuộc địa bàn phường xã Thông Nông (27520), thuộc Quận Thông Nông (2752), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 275200 ( Thông Nông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: