MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 853527 là gì?

Mã bưu chính 853527 với Tên bưu chính là Thủ Thừa số 19 thuộc bưu cục 853522 tại địa chỉ Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 853527 với Tên bưu chính là Thủ Thừa số 19 thuộc địa bàn phường xã Mỹ Thạnh (85352), thuộc Quận Thủ Thừa (8534), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 853527 ( Thủ Thừa số 19 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: