MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 853564 là gì?

Mã bưu chính 853564 với Tên bưu chính là Thủ Thừa Số 2 thuộc bưu cục 853568 tại địa chỉ Ấp Bình Cang 1, Xã Bình Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 853564 với Tên bưu chính là Thủ Thừa Số 2 thuộc địa bàn phường xã Bình Thạnh (85356), thuộc Quận Thủ Thừa (8534), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 853564 ( Thủ Thừa Số 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: