MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 365700 là gì?

Mã bưu chính 365700 với Tên bưu chính là Thuận Châu thuộc bưu cục 365715 tại địa chỉ Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 365700 với Tên bưu chính là Thuận Châu thuộc địa bàn phường xã Thuận Châu (36570), thuộc Quận Thuận Châu (3657), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 365700 ( Thuận Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: