MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 313540 là gì?

Mã bưu chính 313540 với Tên bưu chính là Thuận Hòa thuộc bưu cục 313541 tại địa chỉ Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 313540 với Tên bưu chính là Thuận Hòa thuộc địa bàn phường xã Thuận Hòa (31354), thuộc Quận Vị Xuyên (3134), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 313540 ( Thuận Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: