MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 802920 là gì?

Mã bưu chính 802920 với Tên bưu chính là Thuận Hoà thuộc bưu cục 802921 tại địa chỉ Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 802920 với Tên bưu chính là Thuận Hoà thuộc địa bàn phường xã Thuận Hoà (80292), thuộc Quận Hàm Thuận Bắc (8028), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 802920 ( Thuận Hoà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: