MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904314 là gì?

Mã bưu chính 904314 với Tên bưu chính là Thuận Hưng 2 thuộc bưu cục 904317 tại địa chỉ Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904314 với Tên bưu chính là Thuận Hưng 2 thuộc địa bàn phường xã Thuận Hưng (90431), thuộc Quận Thốt Nốt (9042), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904314 ( Thuận Hưng 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: