MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 912359 là gì?

Mã bưu chính 912359 với Tên bưu chính là Thùng thư 01 thuộc bưu cục 912351 tại địa chỉ Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 912359 với Tên bưu chính là Thùng thư 01 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thuận Tây (91235), thuộc Quận Vị Thuỷ (9122), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 912359 ( Thùng thư 01 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: