MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 952849 là gì?

Mã bưu chính 952849 với Tên bưu chính là Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng thuộc bưu cục 952832 tại địa chỉ Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 952849 với Tên bưu chính là Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng thuộc địa bàn phường xã Châu Hưng (95283), thuộc Quận Thạnh Trị (9527), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 952849 ( Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: