MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 951796 là gì?

Mã bưu chính 951796 với Tên bưu chính là Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu thuộc bưu cục 951794 tại địa chỉ Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 951796 với Tên bưu chính là Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu thuộc địa bàn phường xã Phú Hữu (95179), thuộc Quận Long Phú (9517), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 951796 ( Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: