MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 125948 là gì?

Mã bưu chính 125948 với Tên bưu chính là Thượng Thanh 2 thuộc bưu cục 125906 tại địa chỉ Dãy nhà D2, Khu tập thể Bệnh Viện Đường Sắt, Phường Thượng Thanh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 125948 với Tên bưu chính là Thượng Thanh 2 thuộc địa bàn phường xã Thượng Thanh (12590), thuộc Quận Long Biên (1250), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 125948 ( Thượng Thanh 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: