MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 277210 là gì?

Mã bưu chính 277210 với Tên bưu chính là Thụy Hùng thuộc bưu cục 277211 tại địa chỉ Thôn Bản Siển, Xã Thụy Hùng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 277210 với Tên bưu chính là Thụy Hùng thuộc địa bàn phường xã Thụy Hùng (27721), thuộc Quận Thạch An (2771), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 277210 ( Thụy Hùng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: