MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 291980 là gì?

Mã bưu chính 291980 với Tên bưu chính là Thụy Vân thuộc bưu cục 291993 tại địa chỉ Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 291980 với Tên bưu chính là Thụy Vân thuộc địa bàn phường xã Thụy Vân (29198), thuộc Quận Việt Trì (2910), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 291980 ( Thụy Vân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: