MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581151 là gì?

Mã bưu chính 581151 với Tên bưu chính là Tiến Đạt thuộc bưu cục 581174 tại địa chỉ Sô´327, Đường Duy Tân, Phường Trường Chinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581151 với Tên bưu chính là Tiến Đạt thuộc địa bàn phường xã Trường Chinh (58115), thuộc Quận Kon Tum (5810), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581151 ( Tiến Đạt ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: