MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 137904 là gì?

Mã bưu chính 137904 với Tên bưu chính là Tiên Hội thuộc bưu cục 137906 tại địa chỉ Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 137904 với Tên bưu chính là Tiên Hội thuộc địa bàn phường xã Đông Hội (13790), thuộc Quận Đông Anh (1360), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 137904 ( Tiên Hội ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: