MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 801700 là gì?

Mã bưu chính 801700 với Tên bưu chính là Tiến Lợi thuộc bưu cục 801704 tại địa chỉ Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 801700 với Tên bưu chính là Tiến Lợi thuộc địa bàn phường xã Tiến Lợi (80170), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 801700 ( Tiến Lợi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: