MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 257270 là gì?

Mã bưu chính 257270 với Tên bưu chính là Tiên Phong thuộc bưu cục 257290 tại địa chỉ Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 257270 với Tên bưu chính là Tiên Phong thuộc địa bàn phường xã Tiên Phong (25727), thuộc Quận Phổ Yên (2568), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 257270 ( Tiên Phong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: