MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 951547 là gì?

Mã bưu chính 951547 với Tên bưu chính là Tiến Phú thuộc bưu cục 951531 tại địa chỉ Sô´120, Đường Quốc lộ 1A, Phường 10 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 951547 với Tên bưu chính là Tiến Phú thuộc địa bàn phường xã Số 10 (95153), thuộc Quận Sóc Trăng (9510), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 951547 ( Tiến Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: