MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 571630 là gì?

Mã bưu chính 571630 với Tên bưu chính là Tịnh Sơn thuộc bưu cục 571631 tại địa chỉ Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 571630 với Tên bưu chính là Tịnh Sơn thuộc địa bàn phường xã Tịnh Sơn (57163), thuộc Quận Sơn Tịnh (5715), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 571630 ( Tịnh Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: