MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 332501 là gì?

Mã bưu chính 332501 với Tên bưu chính là Tổ 5 thuộc bưu cục 332503 tại địa chỉ Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 332501 với Tên bưu chính là Tổ 5 thuộc địa bàn phường xã Bát Xát (33250), thuộc Quận Bát Xát (3325), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 332501 ( Tổ 5 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: