MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 602850 là gì?

Mã bưu chính 602850 với Tên bưu chính là Tơ Tung thuộc bưu cục 602857 tại địa chỉ Bản 7, Xã Tơ Tung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 602850 với Tên bưu chính là Tơ Tung thuộc địa bàn phường xã Tơ Tung (60285), thuộc Quận KBang (6026), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 602850 ( Tơ Tung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: