MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 353310 là gì?

Mã bưu chính 353310 với Tên bưu chính là Tòng Đậu thuộc bưu cục 353311 tại địa chỉ Xóm Nhuối, Xã Tòng Đậu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 353310 với Tên bưu chính là Tòng Đậu thuộc địa bàn phường xã Tòng Đậu (35331), thuộc Quận Mai Châu (3533), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 353310 ( Tòng Đậu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: