MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 571502 là gì?

Mã bưu chính 571502 với Tên bưu chính là Trà Khúc thuộc bưu cục 571505 tại địa chỉ Thôn Liên Hiệp 2, Thị Trấn Sơn Tịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 571502 với Tên bưu chính là Trà Khúc thuộc địa bàn phường xã Sơn Tịnh (57150), thuộc Quận Sơn Tịnh (5715), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 571502 ( Trà Khúc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: