MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 671250 là gì?

Mã bưu chính 671250 với Tên bưu chính là Trại Mát thuộc bưu cục 671272 tại địa chỉ Sô´77, Đường Tự Phước, Phường 11 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 671250 với Tên bưu chính là Trại Mát thuộc địa bàn phường xã Số 11 (67125), thuộc Quận Đà Lạt (6710), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 671250 ( Trại Mát ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: