MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 813704 là gì?

Mã bưu chính 813704 với Tên bưu chính là Trạm Viễn thông Dầu Dây thuộc bưu cục 813707 tại địa chỉ Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 813704 với Tên bưu chính là Trạm Viễn thông Dầu Dây thuộc địa bàn phường xã Bàu Hàm 2 (81370), thuộc Quận Thống Nhất (8137), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 813704 ( Trạm Viễn thông Dầu Dây ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: