MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 661004 là gì?

Mã bưu chính 661004 với Tên bưu chính là Trần Bình Trọng 1 thuộc bưu cục 661030 tại địa chỉ Đường Trần Bình Trọng, Phường Kinh Dinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 661004 với Tên bưu chính là Trần Bình Trọng 1 thuộc địa bàn phường xã Kinh Dinh (66100), thuộc Quận Phan Rang Tháp Chàm (6610), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 661004 ( Trần Bình Trọng 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: