MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 954520 là gì?

Mã bưu chính 954520 với Tên bưu chính là Trần Đề thuộc bưu cục 954611 tại địa chỉ Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 954520 với Tên bưu chính là Trần Đề thuộc địa bàn phường xã Trần Đề (95461), thuộc Quận Trần Đề (9545), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 954520 ( Trần Đề ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: