MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 181800 là gì?

Mã bưu chính 181800 với Tên bưu chính là Trần Phú thuộc bưu cục 181802 tại địa chỉ Sô´11, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 181800 với Tên bưu chính là Trần Phú thuộc địa bàn phường xã Máy Tơ (18180), thuộc Quận Ngô Quyền (1818), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 181800 ( Trần Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: