MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 222120 là gì?

Mã bưu chính 222120 với Tên bưu chính là Trần Phú thuộc bưu cục 222106 tại địa chỉ Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 222120 với Tên bưu chính là Trần Phú thuộc địa bàn phường xã Đông Ngàn (22210), thuộc Quận Từ Sơn (2221), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 222120 ( Trần Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: