MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 553950 là gì?

Mã bưu chính 553950 với Tên bưu chính là Trần Quang Diệu thuộc bưu cục 553921 tại địa chỉ Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 553950 với Tên bưu chính là Trần Quang Diệu thuộc địa bàn phường xã An Hải Tây (55392), thuộc Quận Sơn Trà (5533), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 553950 ( Trần Quang Diệu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: