MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 245400 là gì?

Mã bưu chính 245400 với Tên bưu chính là Trấn Yên thuộc bưu cục 245405 tại địa chỉ Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 245400 với Tên bưu chính là Trấn Yên thuộc địa bàn phường xã Trấn Yên (24540), thuộc Quận Bắc Sơn (2450), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 245400 ( Trấn Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: