MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 292580 là gì?

Mã bưu chính 292580 với Tên bưu chính là Trị Quận thuộc bưu cục 292581 tại địa chỉ Khu 6, Xã Trị Quận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 292580 với Tên bưu chính là Trị Quận thuộc địa bàn phường xã Trị Quận (29258), thuộc Quận Phù Ninh (2923), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 292580 ( Trị Quận ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: