MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 156260 là gì?

Mã bưu chính 156260 với Tên bưu chính là Trung Hoà thuộc bưu cục 156262 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Trung Cao, Xã Trung Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 156260 với Tên bưu chính là Trung Hoà thuộc địa bàn phường xã Trung Hoà (15626), thuộc Quận Chương Mỹ (1561), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 156260 ( Trung Hoà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: