MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 961772 là gì?

Mã bưu chính 961772 với Tên bưu chính là Trung Hưng 3 thuộc bưu cục 961780 tại địa chỉ Ấp Trung Hưng 3, Xã Vĩnh Hưng A quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 961772 với Tên bưu chính là Trung Hưng 3 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hưng A (96177), thuộc Quận Vĩnh Lợi (9615), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 961772 ( Trung Hưng 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: