MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 294710 là gì?

Mã bưu chính 294710 với Tên bưu chính là Trung Nghĩa thuộc bưu cục 294711 tại địa chỉ Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 294710 với Tên bưu chính là Trung Nghĩa thuộc địa bàn phường xã Trung Nghĩa (29471), thuộc Quận Thanh Thuỷ (2945), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 294710 ( Trung Nghĩa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: