MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 552901 là gì?

Mã bưu chính 552901 với Tên bưu chính là Trưng Nữ Vương 3 thuộc bưu cục 552908 tại địa chỉ Sô´277, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 552901 với Tên bưu chính là Trưng Nữ Vương 3 thuộc địa bàn phường xã Hòa Thuận Đông (55290), thuộc Quận Hải Châu (5510), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 552901 ( Trưng Nữ Vương 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: