MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 323120 là gì?

Mã bưu chính 323120 với Tên bưu chính là Trung Tâm thuộc bưu cục 323123 tại địa chỉ Thôn 3, Xã Trung Tâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 323120 với Tên bưu chính là Trung Tâm thuộc địa bàn phường xã Trung Tâm (32312), thuộc Quận Lục Yên (3226), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 323120 ( Trung Tâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: