MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581310 là gì?

Mã bưu chính 581310 với Tên bưu chính là Trung Tín thuộc bưu cục 581313 tại địa chỉ Tổ 2, Phường Ngô Mây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581310 với Tên bưu chính là Trung Tín thuộc địa bàn phường xã Ngô Mây (58131), thuộc Quận Kon Tum (5810), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581310 ( Trung Tín ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: