MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 208359 là gì?

Mã bưu chính 208359 với Tên bưu chính là Trưng Vương thuộc bưu cục 208310 tại địa chỉ Đường Trưng Vương, Phường Trưng Vương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 208359 với Tên bưu chính là Trưng Vương thuộc địa bàn phường xã Trưng Vương (20831), thuộc Quận Uông Bí (2079), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 208359 ( Trưng Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: