MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 274270 là gì?

Mã bưu chính 274270 với Tên bưu chính là Trưng Vương thuộc bưu cục 274271 tại địa chỉ Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 274270 với Tên bưu chính là Trưng Vương thuộc địa bàn phường xã Trưng Vương (27427), thuộc Quận Hoà An (2738), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 274270 ( Trưng Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: