MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 816221 là gì?

Mã bưu chính 816221 với Tên bưu chính là Trước ĐLBĐ Sông Nhạn thuộc bưu cục 816223 tại địa chỉ Ấp 2, Xã Sông Nhạn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 816221 với Tên bưu chính là Trước ĐLBĐ Sông Nhạn thuộc địa bàn phường xã Sông Nhạn (81622), thuộc Quận Cẩm Mỹ (8161), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 816221 ( Trước ĐLBĐ Sông Nhạn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: