MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 335975 là gì?

Mã bưu chính 335975 với Tên bưu chính là Trường CĐSP tỉnh Lào Cai thuộc bưu cục 335970 tại địa chỉ Tổ 13, Phường Bình Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 335975 với Tên bưu chính là Trường CĐSP tỉnh Lào Cai thuộc địa bàn phường xã Bình Minh (33393), thuộc Quận Lào Cai (3334), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 335975 ( Trường CĐSP tỉnh Lào Cai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: